Vítejte na stránkách Mateřské školy Nevojice


Mateřská škola je umístěna v budově bývalé základní školy.
V roce 1982 byla provedena generální oprava. Jedná se o jednotřídní mateřskou školu, která stojí uprostřed vesnice, poblíž lesa. Je to velká, prostorná budova situovaná do poschodí s velkou školní zahradou. V přízemí budovy se nachází šatna, knihovna (zřídil OÚ), ředitelna, jídelna a chodba se sociálním zařízením pro účely zaměstnanců a dětí při pobytu venku a úklidová místnost. Sociální zařízení dětí se nachází v mezipatře .V poschodí je velká herna pro děti.Školní zahrada je prostorná, jsou zde umístěny dřevěné herní prvky , pískoviště a altánek,který slouží pro velké množství aktivit. Byla zbudována hliněná pec a vyvýšené záhony pro pěstování, pítko pro ptáčky, bylinkový záhon, vysázení okrasných rostlin podél plotu. Hračky jsou uložené ve skladě na zahradě.
K pobytu dětí venku využíváme, kromě zahrady, velmi pěkného okolí školy, které přímo vybízí k vycházkám do lesa,na polní cesty a další.
Naše mateřská škola nemá svou kuchyň.Jídlo je dováženo z Mateřské školy Bučovice – Fučíkova.
S dětmi pracují 2 kvalifikované učitelky a jeden provozní zaměstnanec.

Zdraví je v současné době hodnotou v mnoha ohledech ohroženou, proto jsme se přiklonili k programu Mateřských škol podporujících zdraví.

Pro většinu dětí je období nástupu do mateřské školy velmi náročné. Děti poznávají nové prostředí, jiný režim dní, nové tváře okolo sebe - dospělé i děti. Adaptační období, období zvykání si na vše nové, trvá každému dítěti jinak dlouhou dobu. Někdo si zvykne za týden, jiný za měsíc. Jsou  však děti, kterým zvykání trvá i půl roku. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy. Vzájemná součinnost pomůže dětem přijmout pravidla a principy pobytu ve velkém kolektivu, pomůže najít jistoty a opory v neznámém prostředí.

Na tomto místě  je třeba připomenout, co je hlavní a nejdůležitější činností dětí předškolního věku. Touto nejdůležitější činností pro děti v období 3 - 6 let je hra. Hrou se dítě vzdělává, získává nové poznatky, prožívá nové situace. Hra je prostředkem rozvoje dítěte v celé šíři jeho osobnosti. Hrát si, použít a využít hračku často dítě neumí a to je úkol nás dospělých. Naučit dítě si hrát. Ukázat dítěti jak, co se dá udělat, povídat si s ním o tom, co děláme. Dalším prostředkem rozvoje dítěte je řeč. Obyčejné povídání si s dítětem o věcech kolem nás, o tom co děláme, co budeme dělat, jak se cítíme. V dnešní době jsou tyto dva základní a přirozené prostředky rozvoje dítěte často podceňovány. Žádné kroužky, řízené aktivity, dlouhé a náročné akce toto nemohou nahradit.

A proto: - hrajte si s dětmi, povídejte si s nimi, naučte je obsloužit se.

My to v mateřské škole budeme dělat také. Spokojené a šťastné bude dítě i jeho okolí.

Adresa:
Mateřská Škola Nevojice příspěvková organizace
Nevojice 67
Nevojice 685 01
Kontakty:
Tel.: 602 401 516
msnevojice@gmail.com